Strategia podatkowa

Kwestie podatkowe są traktowane przez Spółkę jako zagadnienie związane  z odpowiedzialnością społeczną prowadzonej działalności, gdzie płacenie podatków w prawidłowo obliczonej wysokości, jak również we właściwym terminie to przejaw troski o społeczność, w której Spółka funkcjonuje. Spółka wykazuje się świadomością w zakresie wszystkich ciążących na niej podatków i opłat na rzecz poszczególnych szczebli administracji państwowej i administracji lokalnych.

Wypełniając obowiązek wynikający z Art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prezentujemy Informację o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata.