gwarancja_stabilnosci_hover gwarancja_stabilnosci

Gwarancja stabilności

OPDF S.A. - Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.

   Jesteśmy akcjonariuszem grupy OPDF S.A. (Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.).

   Dzięki temu zapewniamy gwarancję stabilności dostaw produktów farmaceutycznych w całym łańcuchu dystrybucji od Producenta do Pacjenta zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (DPD).