nowosci

NIA: Produkty lecznicze, dla których wydano w maju 2013 roku decyzje o skróceniu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłam listę produktów leczniczych, dla których w maju 2013 roku wydano decyzje o skróceniu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie obejmuje decyzje wydane w maju 2013 r.

całość poniżej do pobrania poniżej ↓ (format pdf.)

Pliki do pobrania

 

Źródło: http://nia.org.pl/news/2462/1/produkty-lecznicze-dla-ktorych-wydano-w-maju-2013.html