Dane firmy

NOVO S.A.
ul. Mikołowska 93
43- 100 Tychy

Hurtownia Farmaceutyczna
ul. Mikołowska 232
43-100 Tychy

Sekretariat
tel. 32 784 40 10
fax 32 784 40 11
novo@novo-sa.pl
www.novo-sa.pl

NIP 6462892438
REGON 241656923
KRS 0000360031
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 1 333 000,00 PLN opłacony w całości. Kapitał zapasowy wynosi 24 865 766 793,38 PLN.
Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A., 65 1050 1070 1000 0090 3097 2385