Dane firmy

NOVO S.A.
ul. Mikołowska 93
43- 100 Tychy

Sekretariat
tel. 32 784 40 10
fax 32 784 40 11
novo@novo-sa.pl
www.novo-sa.pl

NIP 6462892438
REGON 241656923
KRS 0000360031
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 1.333.000 PLN, Kapitał zapasowy w wysokości 7.469.093 PLN opłacony w całości
Konto bankowe: mBank Oddział Katowice, 15 1140 1078 0000 4075 0300 1001